Strona główna > grypa, h1n1, pandemia, pandemic, swine flu, zdrowie, świńska grypa > Polski Plan Pandemiczny, część 1; part 1/3

Polski Plan Pandemiczny, część 1; part 1/3

6 października 2009

Wiem wiem. Miał być tekst na temat IHR, jednakże nie jestem w stanie go przygotować w chwili obecnej głównie ze względu na fakt, że wymaga on najpierw dokładnego przetłumaczenia dokumentu z j. angielskiego na polski tak, aby nikt potem nie mógł mi zarzucić braku rzetelności. A na to niestety nie mam w chwili obecnej czasu :(

W zamian dostajecie jednak pierwszą część omówienia PPP, czyli Polskiego Planu Pandemicznego.

Uwaga: uprzedzam z góry, że wpis jest nudny, znajduje się w nim wiele analiz pojedynczych zdań i odwołań do PPP.

Polski Plan Pandemiczny podzielony jest na trzy duże części, skupiające się na trzech różnych problemach. I tak:

a) w części I zawarte są ogólne informacje nt grypy;

b) część II zawiera spis zadań realizowanych w okresach alarmu pandemicznego wraz z podziałem na wykonawców tych zadań,

c) a III część składa się z trzech załączników do PPP, w których określone są strategie komunikacyjna, współpracy służb weterynaryjnych i tych odpowiedzialnych za ludzi oraz strategia opieki medycznej w czasie pandemii.

Część 1

Jak powstał PPP?

Z części pierwszej dowiadujemy się między innymi, że dokument został opracowany na podstawie wytycznych WHO, ECDC, EC oraz w oparciu o plany pandemiczne Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Mogłoby się to wydać dziwne, że Polska konstruuje swój własny plan na podstawie „obcych” dokumentów. Jednak jeśli chwilkę nad tym pomyślimy jasne staje się, że jak najbardziej ma to sens: po pierwsze, tamte kraje modyfikują i doskonalą swoje plany od wielu, wielu lat, a zatem mają je bardzo dobrze opracowane; jednocześnie, przy zwalczaniu pandemii bardzo ważna jest współpraca międzynarodowa, a zbieżne procedury tudzież choćby definicje z pewnością ją ułatwiają.

Czym jest pandemia?

Definicję pandemii, czy może raczej jej cechy, podawałem już w którymś z poprzednich wpisów. I, jak można się przekonać, GIS w swojej definicji ujął te same aspekty:

Pandemia to termin, który może dotyczyć wszystkich chorób zakaźnych i nie jest
przypisany wyłącznie grypie.
Pandemią nazywamy epidemię o wielkim zasięgu, obejmującą kontynent, kontynenty lub
cały świat. W przypadku grypy wirusem pandemicznym będzie wirus o „nowych”
własnościach antygenowych (innym podtypie hemaglutyniny i/lub neuraminidazy niż szczepy
krążące wśród ludzi przez wiele poprzednich lat), z którym populacja nie zetknęła się dotąd
szerzej i tym samym nie jest odporna na ten typ wirusa. Z tego też względu istnieje
zagrożenie, iż grypa wywołana wirusem pandemicznym będzie charakteryzowała się wysoką
śmiertelnością oraz wysokim odsetkiem powikłań.

Dalej następuje wyszczególnienie wszystkich trzech dużych XX-wiecznych pandemii grypy.

pandemieXXw

Zaraz potem możemy znaleźć bardzo ważne w kontekście aktualnych wydarzeń zdanie:

Kolejna pandemia grypy wystąpi, gdy na świecie pojawi się nowy wirus, który znacznie
różnić się będzie od wirusów grypy krążących do tej pory i jednocześnie będzie miał
zdolność do:
• zakażania ludzi,
• łatwego przenoszenia się z człowieka na człowieka,
• wywoływania choroby u dużej liczby osób zakażonych,
• łatwego rozprzestrzeniania się, gdyż większość ludzi nie będzie miało jeszcze
wykształconej odporności w kierunku tego wirusa, bądź też będzie ona wykształcona
w niewielkim stopniu.

I dalej:

Do tej pory określono warunki sprzyjające powstaniu wirusa pandemicznego. Znane są
również warunki, które mogą sprzyjać jego rozprzestrzenianiu, jednocześnie nikt dziś nie
potrafi podać dokładnego czasu wystąpienia kolejnej pandemii, ani skutków jakie wywoła jej
pojawienie się. Można jedynie przypuszczać, że przy obecnym, bardzo łatwym
przemieszczaniu się ludzi między kontynentami, wirus pandemiczny rozprzestrzeni się
bardzo szybko, jak szacuje WHO, nawet w ciągu 3 miesięcy, wpływając zarówno na
funkcjonowanie wszystkich instytucji i organizacji w państwie, na ekonomię, jak i na
codzienne życie każdego obywatela.

„Jak szacuje WHO (…)” – wygląda na to, że całkiem nieźle oszacowała, nie? :) (Przypominam – PPP był tworzony przed wykryciem nowej grypy)

Zaraz po powyższych zdaniach mamy kolejne, warte uwagi:

Masowe zachorowania, powodujące wysoką absencję chorobową spowodują poważne
zakłócenia w funkcjonowaniu państwa, zwłaszcza w tak ważnych obszarach jak gospodarka,
bezpieczeństwo, energetyka, oświata i różnego rodzaju usługi. Będą się z tym łączyły
olbrzymie, trudne do oszacowania, straty finansowe.
Ze względu na powyższe, problemu pandemii grypy nie należy traktować wyłącznie
w kategoriach działań ochrony zdrowia.
Zakłada się, że spowoduje ona ogólnokrajowy kryzys.
Wobec tych zagrożeń niezbędne jest podjęcie stosownych działań planistycznych,
organizacyjnych i logistycznych, które pozwolą na przygotowanie kraju na zagrożenia
związane z możliwością wystąpienia pandemii grypy.

Szanowni Państwo, bingo! Mamy tutaj ładnie wytłumaczone to, czego ludzie parający się teoriami spisku nie chcą/nie umieją zrozumieć: PANDEMIA dotyka każdej dziedziny życia, a więc jest niezbędne, aby się do niej zawczasu przygotować (to jest odpowiedź na podejrzliwe pytania „czy to nie dziwne, że Polska przygotowała plan pandemiczny akurat przed pandemią?” – notabene, ich autorzy pomijają fakt, że jest to już któraś wersja PPP), a gdy już wybuchnie – podjąć wszelkie, nawet niewspółmierne wydawałoby się działania, aby nie dopuścić do najgorszego scenariusza: wielkiej ilości zgonów, całkowitej zapaści gospodarki a wreszcie załamania się tego wszystkiego, co można by określić jako porządek.

cele_przygotowan_do_pandemii

Krajowy komitet ds. Pandemii Grypy

Generalnie rzecz biorąc ta sekcja jest swego rodzaju wycinkiem z rozporządzenia MZ; nie widzę większego sensu w omawianiu zadań tegoż komitetu zwłaszcza, że nie ma w nich absolutnie nic, do czego można by się przyczepić; ktoś najwyraźniej zapomniał zapisać, że do ich prerogatyw należy także wprowadzanie stanu wojennego kiedy tylko im się podoba ;)

Jest jednak inna kwestia, której warto poświęcić choćby kilka linijek tekstu. Mianowicie, dlaczego uznano, że to właśnie grypa jest tym wirusem, który potencjalnie może spowodować pandemię? Powodów było zapewne sporo, na czoło wysunęły się jednak – jeśli wolno mi zgadywać – obawa przed wirusem ptasiej grypy H5N1 oraz doświadczenia z lat poprzednich, tj. przywołane już 3 wielkie pandemie w XX wieku.

Skoro już doszliśmy do obrzeży głównego zagadnienia Części I PPP, tj. informacji nt. grypy (jej cechy wpływające na wysokie prawdopodobieństwo pandemii) to idźmy dalej…

Grypa – informacje ogólne

Ponieważ w tej sekcji znajduje się sporo informacji szczegółowych, zupełnie nieprzydatnych nie-specjalistom, pozwolę sobie wkleić tekst tego rozdziału, jednocześnie dokonując pewnych zmian: wykroję informacje niepotrzebne, część uproszczę, resztę zachowując bez zmian. Komu nie chce się czytać szczegółowych wyjaśnień, np. o tym, czym jest przesunięcie antygenowe lub skok antygenowy, może poprzestać na pierwszej części definicji ujętej w cytat, w zupełności to wystarczy (chyba, że chcesz poszpanować w towarzystwie wiedzą :] )

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego powodowaną przez wirusy grypy (ortomyksowirusy). Każdego roku, na całym świecie pojawiają się nowe ogniska grypy sezonowej.

To tyle jeśli chodzi o definicję na poziomie easy, a teraz trochę wiadomości cięższego kalibru.

Zwiększona
liczba przypadków zakażeń u ludzi, ilościowo odbiegająca wyraźnie od rejestrowanych
corocznie, a występująca na danym, terenie nazywana jest EPIDEMIĄ. Wyraźny wzrost
liczby przypadków u zwierząt na danym terenie nosi nazwę EPIZOOCJI. PANDEMIA, jak
była mowa we wstępie, jest zjawiskiem światowym, związanym z masowym występowaniem
przypadków zakażeń, w określonym czasie.

Wirusy grypy to orthomyxowirusy (Rodzina Orthomyxoviridae). Na podstawie różnic
antygenowych
zostały one sklasyfikowane w trzech typach:
A
B
C

U ludzi występuje zarówno typ A, B oraz C, przy czym wirus typu B występuje wyłącznie u
ludzi (nie występuje u zwierząt). Przyczyną groźniejszych zakażeń u ludzi są wirusy grypy
typu A. Wirusy grypy typu C powodują u ludzi zwykle łagodne zachorowania.
Typ C występuje także u świń, natomiast typ A występuje również u ptaków, świń, norek,
koni oraz ssaków morskich.
Pośród wirusów
grypy typu A wyróżnia się 16 podtypów hemaglutyniny¹ (H1-H16) oraz 9 podtypów
neuraminidazy² (N1-N9). U ludzi stwierdzano do tej pory występowanie szczepów A(H1N1),
A(H2N2), A(H3N2), A(H1N2) oraz A(H5N1), A(H9N2), A(H7N7), A(H7N3), A (H7N2), które
do niedawna stwierdzano tylko u zwierząt.

Wirusy grypy typu B są mniej różnorodne i jak dotąd nie zostały podzielone na podtypy.
Duża zmienność to jedna z cech charakterystycznych wirusów grypy, a zmiany dotyczą
głównie hemaglutyniny (H) i neuraminidazy (N). Różne podtypy powstają na drodze różnych
mechanizmów molekularnych, tj. dryft i szift antygenowy.

Przesunięcie antygenowe (ang. drift) – mutacja wirusa grypy powodująca zmiany jego cech; Ze względu na występowanie dryftu antygenowego szczepionka przeciwko grypie sezonowej
musi być modyfikowana każdego roku, zależenie od charakterystyki aktualnie krążącego wirusa.

Skok antygenowy (ang. shift) – wymiana materiału genetycznego między dwoma podtypami wirusów; innymi słowy, wspominana już wcześniej na blogu reasortacja. Szift antygenowy został opisany tylko w przypadku wirusów typu A i
przypuszcza się, że to właśnie ta zmiana może być przyczyną powstania kolejnego wirusa
pandemicznego.

I tak oto skończyliśmy pierwszą część omawiania Polskiego Planu Pandemicznego. Już jutro część kolejna, w której między innymi omówimy epidemiologię grypy, obejrzymy ładną tabelkę ( a przynajmniej jej fragment) o charakterystyce grypy sezonowej, ptasiej i pandemicznej oraz omówimy międzynarodowe fazy pandemii (na podstawie PPP).

Dobranoc :)

==> Przejdź do części 2 ==>

===============================

¹ – hemaglutynina – białko, którego funkcją jest przyłączenie cząsteczki wirusa do atakowanej przez niego komórki.

² – neuraminidaza – enzym obecny w wirusach grypy umożliwiający wirusom opuszczenie zainfekowanej już komórki; co więcej, umożliwia także przyłączenie się wirusa do błony komórkowej, co ułatwia proces wnikania do wnętrza komórki.

Reklamy
Możliwość komentowania jest wyłączona.
%d blogerów lubi to: