Strona główna > h1n1, who, zdrowie > Polski Plan Pandemiczny, część 1 part 3/3

Polski Plan Pandemiczny, część 1 part 3/3

2 grudnia 2009

I oto kolejny part omawiania PPP, tym razem już ostatni (części 1). Dla przypomnienia:

Part 1

Part 2

W dzisiejszym odcinku mechanizm ogłaszania pandemii oraz przewidywane skutki jej wystąpienia. Rozpoczynamy od dość jasnego komunikatu:

Zmiany poszczególnych faz dokonywane są przez WHO natychmiast po potwierdzeniu informacji o zmianie sytuacji epizootycznej i epidemiologicznej.

Epizoocja to coś jak epidemia z tym, że dotyczy zwierząt.

Następnie możemy przeczytać interesującą informację: Przed ogłoszeniem fazy 5 lub 6 WHO prowadzi konsultacje z międzynarodowymi ekspertami.

Co robi Polska w sytuacji zagrożenia pandemicznego?

Kiedy tylko zostanie ogłoszona faza 5 lub 6, Przewodniczący Krajowego Komitetu do spraw Grypy przekazuje informacje o tym do wszystkich jego członków, a następnie zwołuje pilne jego posiedzenie.

Jednocześnie minister zdrowia uruchamia zespół reagowania kryzysowego, który ma prawo decydować o kwestiach takich jak:

 • zapewnienie odpowiedniej liczby łóżek w szpitalu lub innych zastępczych miejsc, wytypowanie izolatek
 • przesunięcia kadrowe pracowników służby zdrowia celem wzmocnienia opieki nad pacjentami
 • zwiększenie dostaw leków na rynek i do szpitali, dokonywanie zakupów interwencyjnych
 • uruchomienie rezerw leków i sprzętu medycznego w razie potrzeby.

Jeśli zaś WHO ogłosi fazę 6, premier zwołuje posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

==================================

Hipotezy, przewidywania, gdybania

Ta część w całości opiera się na przewidywaniach autorów w chwili, kiedy dokument powstawał. Zwróćmy uwagę, co z tych przewidywań się spełniło bądź spełnia… (zaznaczyłem na kolor zielony)


1. Założenia dotyczące charakterystyki wirusa

a) nowy podtyp typu A

b) wirus dawno w środowisku nie krążący, taki który pokonał barierę gatunkową lub uległ reasortacji

c) pandemia może rozpocząć się w każdym miejscu na świecie, choć ocenia się że najbardziej prawdopodobna jest Azja

d) Istnieje wiele podtypów wirusa, nie wiadomo który spowoduje pandemię

e) Nie można określić obecnie patogenności ani innych tego typu parametrów.

2. Czas wystąpienia, rozwój w czasie i czas trwania pandemii

a) może rozpocząć się w każdym momencie, statystycznie przerwy między kolejnymi trwają około 40 lat, ostatnia rozpoczęła się w ’68

b) może wystąpić o każdej porze roku

c) jeśli gdzieś wybuchnie pandemia, to bardzo prawdopodobne że wirus niebawem zjawi się i w Polsce

d) wzrost mobilności społeczeństwa sprawia, że wirus może się szybko rozprzestrzeniać

e) pandemia może nadchodzić falami, ale trudno określić jej dokładny przebieg.

3. Transmisja wirusa

a) Przez układ oddechowy – kropelki uwalnianie poprzez kichanie, kaszel…

b) przewidywany średni okres inkubacji (czas od zakażenia do pierwszych objawów) to 2 dni

c) zarażać innych możemy od 1 do 7 dnia od zakażenia

d) większość społeczeństwa będzie narażona na kontakt z wirusem, ale w najbardziej pesymistycznych scenariuszach zachoruje w pierwszej fali ok. 30% populacji

e) jedna osoba zakazi od 1,4 do 1,8 osoby – oczywiście statystycznie; im gęściej zaludniony obszar, tym wskaźnik ten wyższy.

4. Zakażenia, hospitalizacje, śmiertelność

a) jak powyżej – zakłada się, że  zachoruje ok. 30% populacji łącznej z zastrzeżeniem, że wśród młodzieży szkolnej współczynnik ten może dojść nawet do 50%

b) śmiertelność ok 0,4%

c) przypuszczalny poważniejszy przebieg niż grypy sezonowej

d) wskaźnik hospitalizacji od 1 do 2,5%, z czego 15% będzie wymagało intensywnej opieki medycznej, z czego połowa – respiratora

e) zależnie od intensywności pandemii wpłynie ona na wszystkie dziedziny życia, od finansów aż po szkolnictwo.

A oto i graficzne przedstawienie powyższych informacji:

5. Założenia dotyczące wpływu na służbę zdrowia

Możliwe problemy:

 • zbyt duża liczba pacjentów w stosunku do możliwości systemu
 • co za tym idzie, niedobór sprzętu medycznego, personelu
 • niedobór leków, szczepionek i środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki dla lekarzy)
 • zaburzenia w funkcjonowaniu szpitali i klinik związanych z paniką społeczeństwa – innymi słowy, szturm na przychodnie, nawet z lekkim katarem
 • problemy z transportem i logistyką
 • duża liczba zgonów
 • niedofinansowanie służby zdrowia ze względu na kryzys finansów państwa wywołany pandemią.

6. Absencja w pracy, szkole, przedszkolu…

Szacuje się, że ok. 25% wszystkich zatrudnionych może być „na chorobowym” od 5 do 8 dni; liczba ta ulegnie podwojeniu w porównaniu do normalnego stanu, a w przypadku sektora prywatnego nawet potrojeniu. W szkołach będzie jeszcze gorzej – gdzieniegdzie, tam gdzie są internaty, chorych może być nawet 90% wychowanków; w zwykłych szkołach, jak było wspomniane wcześniej, ok. 50%.

7. Inne sektory

Pandemia wpływa na absolutnie wszystkie sektory, które w razie jej wystąpienia mogą doświadczyć szeregu skutków: od problemów logistycznych i transportowych, przez restrykcje w podróżowaniu aż po zakazy masowych zgromadzeń.

Tyle, jeśli chodzi o część 1 PPP; niedługo part 1 części 2.

Reklamy
Możliwość komentowania jest wyłączona.
%d blogerów lubi to: